Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet i dag en strategisak som vil være retningsgivende for arbeidet med Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016 og for økonomiplanen for de kommende fire årene. Det er klart at det å få på plass flere lærekontrakter er et område som vil bli gitt høy prioritet.

Vest-Agder fylkeskommune reduserte antall løpende lærekontrakter fra 1835 til 1724 i 2014. Ved avsluttet formidlingsperiode var det fremdeles over 180 kvalifiserte søkere som ikke hadde fått læreplass. Forsetter denne trenden vil mangel på læreplasser være en hovedårsak til redusert gjennomføring. I tillegg berører det mange enkelskjebner.

Innfris målene i samfunnskontrakten må antall løpende lærekontrakter i Vest-Agder være på over 2000. Økt gjennomføring innen yrkesfag betinger et kontinuerlig trykk på formidlingsarbeidet. Skolene etablerer høsten 2015 formidlingskoordinatorer som skal styrke skolens arbeid og ansvar i formidlingsprosessen. Dette arbeidet har vist gode resultater i andre fylker og det må legges til rette for at ordningen blir permanent. En lokal samfunnskontrakt på Agder skal konkretisere mål, innsats og tiltak. Samarbeidsavtalene med kommunene har ambisiøse mål om tre lærlinger per 1000 innbyggere. Skal målene i samfunnskontrakten innfris vil det være behov for å styrke innsats og budsjett. Flere læreplasser bør bli et gjennomgående mål for hele fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2015 | Skriv ut siden