Kommuner og fylkeskommuner har tatt utfordringen og legger til rette for at flere lærere får ta videreutdanning, melder KS på nett. Landets kommuner og fylkeskommuner har i år godkjent 5696 av 8595 søknader fra lærere om videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. Dette er en økning på over 1000 godkjenninger fra forrige skoleår. Utdanningsdirektoratet arbeider nå med å fordele søkerne til de 5050 studieplassene, og regner med å være ferdig med dette i løpet av mai.

-Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at lærere får nødvendig kompetanseutvikling og det er gledelig at så mange benytter seg av videreutdanningsordningen. Dette viser at de satser på lærerne sine. Nå er det viktig at dette ikke bare kommer den enkelte lærer til gode, men at kompetansen lærerne får gjennom videreutdanningen deles på arbeidsplassen, slik at flest mulig elever får enda bedre mulighet til å lære og trives på skolen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mai 2015 | Skriv ut siden