Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø drøftet i dag flybusstilbudet til Kjevik lufthavn. Hovedutvalget besluttet at flybussen fortsatt skal drives på kommersielt grunnlag. Samferdselssjef Vidar Ose gis fullmakt til å gjennomføre tiltak for et bedre flybusstilbud og om nødvendig lyse ut flere ruteløyver på kommersiell basis. Hovedutvalget er positiv til de forbedringer det nåværende transportselskapet har gjennomført. Utvalget vil innen sommeren 2016 få fremlagt en evaluering av busstilbudet.

Haga Buss Kristiansand fikk tildelt ruteløyve for flybusskjøring på kommersiell basis uten offentlige tilskudd mellom Kristiansand og Kjevik i 2009. Fylkeskommunen har i løpet av de siste årene mottatt flere klager fra passasjerer på blant annet selve tilbudet og at materiellet som benyttes ikke var tilrettelagt for rullestolbrukere.

Selskapet har i ettertid anskaffet en laventrebuss som er tilrettelagt for rullestoler. I tillegg arbeides det med anskaffelse av en buss med rullestolheis. Rutetilbudet er nå tilrettelagt for rullestolbrukere.

Fylkeskommunen har, i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk AS, Avinor AS og Aust-Agder fylkeskommune, fått utarbeidet en rapport om flybusstilbudet til Kjevik. Rapporten peker blant annet på en del svakheter ved dagens rutetilbud: Tilbudet er ikke konsekvent med hensyn til hvilke destinasjoner det tilbys buss til. Tilbudet er stramt og tillater ikke venting på forsinkede flyankomster. Ikke konsekvente terminaltider på Kjevik medfører unødvendig lang reisetid.

Rapporten påpeker at Kjevik hadde rundt en million passasjerer i 2013og at antall reisende har økt årlig siden 2009. Når det gjelder antall passasjerer med flybussen har utviklingen vært motsatt, fra 33.307 passasjerer i 2012 til kun 18.830 passasjerer i 2014.

Rapporten vurderer også ulike alternativer av rutetilbud, fra et tilbud til alle fly til og fra Oslo til et tilbud tilpasset alle avganger og ankomster. Det første alternativet krever 15 turer tur/retur Kjevik og bruk av to busser. Det andre alternativet gir 33 turer tur/retur Kjevik og bruk av tre til fire busser. Dette alternativet er kostnadsmessig over dobbelt så dyrt som det første.

Analyse & Strategi anbefaler følgende prinsipper for flybusstilbudet:

-Busstidene må tilpasses flyankomstene/flyavgangene
-Etablere trygghet for at bussen venter ved forsinkede flyankomster
-Konkurransedyktig reisetid sammenlignet med alternativene
-Direktetilbud uten bussbytte og prioritere de største volumene
-Enkle bytter mellom flybuss og det øvrige kollektivtilbudet
-Krav om normal buss som er tilgjengelig for alle kundegrupper.

Når det gjelder det kommersielle potensialet påpeker rapporten at flybusstilbudet mellom Kjevik og Kristiansand kan være mulig å drive kommersielt ved en absolutt minimumsløsning.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer