Vest-Agder fylkeskommunes gjeldsgrad er fremdeles høy. Men den er redusert noe fra 2013. Ved utgangen av 2014 var gjeldsgraden på 51,5 prosent. Dette viser at fylkeskommunen har klart å nå målsettingen med å snu gjeldsutviklingen, og at denne strategien gir resultater. Gjeldsgraden er siden utgangen av 2011 redusert med seks prosentpoeng, fra 57,5 prosent.

Blant fylkeskommunene har gjennomsnittlig gjeldsgrad økt betydelig siden forvaltningsreformen i 2010. Høy gjeld medfører store driftsutgifter til renter og avdrag, i tillegg til å gjøre fylkeskommunens økonomi svært sårbar for endringer i rentenivået. I 2014 ble det registrert en tendens til utflating av gjeldsgraden for landet som helhet, og en liten reduksjon fra 60,8 prosent til 59 prosent.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mai 2015 | Skriv ut siden