Fredag 8 mai takket fylkesordfører Thore Westermoen, på vegne av fylkeskommunen, krigsveteraner for innsatsen. Det skjedde i forbindelse med avdukingen av et nytt krigsveterandokument i Tresse i Kristiansand. -Både personlig og på vegne av Vest-Agder fylkeskommune vil jeg rette en takk til alle dem som har påtatt seg risikofylte oppdrag, hjemme og ute, for at vi andre skal få leve fred og trygghet. Mange har gjort dette med livet som innsats.

-Jeg vil nok tro at når oppdraget er utført og soldatene vender hjem, kan det være vanskelig å omstille seg til det ordinære livet her hjemme. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Skal berømmes for at dere finns, og for det landsomfattende arbeidet dere driver for kamerat – og familiestøtte.  Jeg er overbevist om at det betyr mye for svært mange.

-Det er en glede å hedre dere veteraner og andre som har tjenestegjort, tjenestegjør og vil tjenestegjøre for Norge i internasjonale operasjoner for fred og frihet i mange deler av verden. Hederen går også til alle krigsveteraner fra annen verdenskrig. Dere har alle gjort en enormt viktig jobb for samfunnet og fortjener å bli løftet frem.

-I fylkeskommuen har vi arbeidet for dette gjennom å støtte opp om Arkivet og om Hestmanden. Arkivet er veldig viktig for å fortelle historien, og Hestmanden, som har deltatt i to verdenskriger, skal være et minnesmerke over dem som kjempet på sjøen for Norge .

-I fylkeskommunen var vi aldri i tvil om at vi skulle være med å finansiere veteranmonumentet som er avduket i dag, Vi er glade for initiativet som ble tatt, og håper det oppleves som en støtte og anerkjennelse dere fortjener.

-Gratulerer med dagen, og med monumentet, og takk for innsatsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2015 | Skriv ut siden