-Vi syntes det er viktigere enn noensinne å være med å arrangere en delegasjonsreise som dette. Bransjen er inne i en utfordrende tid som vil kreve omstilling. Å være i Houston er en effektiv måte å lære om de siste utviklinger og å knytte viktige kontakter, det sier Terje Damman, Kristin Tofte Andresen og Kenneth Andressen. Henholdsvis fylkesordfører, fylkesrådmann og regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.

 

En delegasjon fra Agder er i Houston i forbindelse med Offshore teknologikonferansen (OTC). Delegasjonen består av representanter fra privat og offentlig sektor. Vest-Agder fylkeskommune bidrar til at små og mellomstore bedrifter kan delta i et variert program helgen før oljemessen i USA, starter. Hensikten er blant annet å sikre at regionen skaffer seg andre bein å stå på i tillegg til olje- og prosessindustrien.

 

Mange likhetstrekk

Fredagen arrangerte vi en konferanse på Norway House der vi delte erfaringer om innovasjon- og næringspolitikk sett fra Austin, Houston og Agder. Lørdag var vi i Houston havn og fikk innsyn i hvordan havneområdet utvikles. Søndag arrangerer vi en møteplass for NODE bedriftene der de har med seg kunder og samarbeidspartnere. Det er over 120 deltakere og bedriftene melder at de syntes en slik arena er svært nyttig, forklarer regionalsjef Kenneth Andresen, som ser at Agder og Texas har mye til felles i forhold til hvordan det satses på kompetanse (universitet) og bedriftsutvikling.

 

Tettpakket program

I tillegg til møter, befaringer og konferansen, så bidro også våre folk med innlegg og kunnskapsdeling.

Terje Damman Informerer Om Virkemiddelapparatet Paa Agder Under Pre OTC Arrangement Paa Norway House

På Norway House den første dag av Agder-delegasjonens Pre-OTC programme holdt fylkesordføreren en presentasjon om Agder-fylkene under overskriften: Economic Development Strategies, City of Houston, City of Austin and City of Kr sand. Small business Development: a comparision of programs and measures in the cities of Houston and Austin. A Norwegian example; Kr sand and Agder, forklarere fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen. - Vi møtte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - ny direktør i Norsk Olje og Gass. Verten vår (også på bildet) er den norske generalkonsulen Jostein Mykletun. En interessant dag, avslutter Tofte Andresen.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. mai 2015 | Skriv ut siden