Vest-Agder fylkeskommune fremmer innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk i Farsund. Det ble klart da fylkesutvalget i går avga uttalelse til en søknad om å bygge Drangsåna kraftverk i elva Drangsåna. I uttalelsen fra fylkesutvalget pekes det på at redusert vannføring vil forringe frilufts- og landskapskvalitetene betydelig. Årsproduksjonen av grønn energi veier ikke opp for de negative konsekvensene av naturinngrepet.

Drangsåna kraftverk er prosjektert til å  få en midlere årsproduksjon på 7,1 GWh, hvor av nesten 6 GWh i vinterhalvåret . Det dekker årlig strømforbruk til 355 husstander.

Også fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i sitt  møte 6. mai enstemmig inn for å fremme innsigelse til etablering av kraftverket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2015 | Skriv ut siden