Transportøkonomisk institutt har lagt frem en rapport om fremtidens kollektivreiser. Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er bestilt av Samferdselsdepartementet, som del av grunnlaget for utviklingen av den nasjonale kollektivtransportpolitikken. Rapporten viser til at kollektivtransporten trolig vil ta over mye av persontransporten i de store byene fram mot 2050. Mye av veksten i etterspørselen etter kollektivreiser, vil omfatte hele den voksne og eldre befolkningen, fra 25 år og oppover. Dette betyr at transportpolitikken i byregionene må styrkes spesielt mot to ganske ulike grupper: yrkesaktive og eldre.

Forskerne tror at smarttelefoner og andre mobile kommunikasjonsenheter vil endre folks reisevaner i betydelig grad. Det vil gi de som skal reise flest oppdaterte valgmuligheter, både om reiseruter, transportmidler og tidspunkter slik at de kan gjøre gode reisevalg. God informasjon i sanntid vil gjøre det enklere å benytte seg av kollektivsystemene.

- Den store befolkningsveksten i byregionene krever en helhetlig bypolitikk, der god kollektivtransport og økt fortetting rundt knutepunkt er viktige deler. Skal kollektivbruken økes i takt med behovet for persontransport, må vi utvikle tilbud til kundene som fanger opp behovene for sømløse reiser med gode overgangs- og byttemuligheter. Gåing, sykling, deling av bil, bruk av drosje og offentlig transport må la seg integrere på en enklest mulig måte. Ja, litt frem i tid kan selvkjørende kjøretøy være en spennende del av denne løsningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Sanntidsinformasjon, effektive billettløsninger på tvers av transportformene og mulighet for å kunne jobbe på tog og T-bane er med på å legge til rette for effektive hverdagsreiser og gode reiseopplevelser.

Les rapporten (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer