Vest-Agder fylkeskommune har opplæringsansvar for et økende antall minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Alle fylkeskommunens videregående skoler har minoritetsspråklige elever, til sammen 1048 elever med 66 ulike morsmål. Skolene tilrettelegger i dag for disse elevene gjennom flere ulike tiltak. Fylkeskommunen ser behov for en systematisk gjennomgang av tilbudene. I sist møte vedtok hovedutvalg for kultur og utdanning tiltak for å få til en best mulig utvikling av de aktuelle tilbudene.

I tillegg til elevene i de videregående skolene, har fylkeskommunen ansvar for å gi voksne videregående opplæring dersom de har fullført grunnskolen og ikke har videregående opplæring eller tilsvarende fra hjemlandet. Til nå har mange voksne blitt hindret i å kvalifisere seg til et yrke eller høyere utdanning fordi kapasiteten innen voksenopplæring har vært for liten og tilbudet for begrenset.

Fremover vil Vest-Agder fylkeskommune videreutvikle samarbeidet med bostedskommunene til innvandrere med kort botid i Norge som har behov for spesiell oppfølging i videregående opplæring. Alle skolene vil gjennomføre samme kartleggingsprøver og tilpasse opplæringen i ordinære klasser til elevenes behov. Gjennomføringen av videregående opplæring skal styrkes gjennom systematisk oppfølging i PTF faget (Prosjekt til fordyping) gjennom Vg1 og Vg2 og ved at skolene tar et spesielt ansvar for formidling til læreplass der det er nødvendig.

Videre skal det utvikles tilpassede tilbud til innvandrere med kort botid ved videregående skoler i alle tre regionene i Vest-Agder. De tre karrieresentrene i fylkeskommunen vil utarbeide tiltaksplaner for å øke kapasiteten i opplæringstilbudet til voksne innvandrere som har vært kort tid i Norge. Det planlegges et utvidet tilbud fra 2016.

Fylkeskommunen skal videre prioritere kompetanseheving for ansatt.e Dette skal bidra til økt kulturforståelse og bedre tilpasset opplæringstilbud til målgruppen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer