Innen den fylkeskommunale videregående opplæringsvirksomheten ble det i 2010 etablert en ordning med fagforum. De viktigste formålene med slike fora er faglig kompetanseutvikling og deling av eksempler og god praksis. Det er stor enighet på skolene om at fagforum er en viktig arena for samarbeid og kompetanseutvikling for lærerne. Hvert år kommer det søknader om nye fagforum, og disse innvilges så langt økonomien tillater det. I 2013-14 startet fagforum for fremmedspråk, og i inneværende skoleår er teknologi, forskningslære og IT-fag kommet med.

Fylkeskommunen har nå følgende fagforum:

• Alle yrkesfaglige utdanningsprogram
• Alle fellesfag
• Programfag: naturfag/biologi, økonomifag, religion og etikk, samfunnsfagene, fremmedspråk, teknologi- og forskningslære, IT-fag
• Studieforberedende program: Idrettsfag og musikk, dans, drama
• Skolebibliotek
• Spesialundervisning

Ansvar for det enkelte fagforum er lagt til skoler med sterke fagmiljø. En avdelingsleder har funksjonen som koordinator og utdanningsavdelingens kontaktperson.

Det inngås hvert år en kontrakt mellom det enkelte fagforum og fylkeskommunens utdanningsavdeling. I kontrakten beskriver fagforum en plan for årets fagsamling, og skoleeier fører opp tilskuddet til hvert enkelt fagforum. Beløpet beregnes ut fra antall skoler og lærere som har faget. I skoleåret 2014-15 ble det overført 15 000 - 30 000 kroner per fagforum, til sammen  650 000 kroner. I budsjettet for 2015 er det avsatt 700 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2015 | Skriv ut siden