Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at det skal foretas en ny behovsprøving av drosjeløyvene i Vest-Agder. Det innebærer å gå i gang med en vurdering av om løyveantallet i Vest-Agder er korrekt, etter behov, eller om det er grunnlag for å endre løyvetallet noe. Hoved utvalget anmoder om at administrasjonen etablerer et samarbeidsforum med andre offentlige etater som er involvert i drosjenæringen. Forrige gjennomgang av rammevilkår for og behovsprøving av drosjenæringen i Vest-Agder var i 1996.

Vilkår og rammebetingelser for løyvehavere har endret seg siden 1996. Det stilles nå strengere krav til kompetanse, vandel og økonomi. Likeså er det registrert endringer knyttet til bosettingsmønsteret i kommunene i Vest-Agder. Det har skapt utfordringer for løyvehavere i mindre sentraliserte områder om å skulle drifte et drosjeløyve i tråd med driveplikten og samtidig oppnå økonomisk fortjeneste. På bakgrunn at dårligere inntjeningsgrunnlag har det blitt vanskeligere for løyvehaverne å skaffe sjåfører til drosjene. Dersom drosjeløyver blir ledige og utlyst er det få eller ingen søkere. Det skaper utfordringer for kommunenes drosjedekning og medfører også et dårligere tilbud til innbyggerne. Alle disse momentene gjør det aktuelt å starte en ny vurdering vedrørende plassering og krav til bopelsløyvehavere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mai 2015 | Skriv ut siden

uj

Siste fra Samferdsel

 • Nyttaarsaksjonen2
  av elma11, 10.12.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer