Regjeringen foreslår å opprette en midlertidig ordning på 20 millioner kroner til bruk av biogass i kollektivtrafikk, som erstatning for at veibruksavgift for naturgass ikke innføres fra 1. juli som tidligere vedtatt. Denne ordningen må bare være en start, slik at det raskt kan komme på plass forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for bruk av biogass i bussflåter, fastslår KS i et notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016.

Det vises til at flere planer om omfattende bruk av biogass i fylkeskommunale bussflåter er ikke blitt igangsatt av rent økonomiske årsaker. Kjøp og bruk av biogassbusser er fortsatt dyrere enn dieselbaserte alternativer. KS påpeker samtidig at det finnes store ressurser i biologisk avfall som nå ikke blir utnyttet på grunn av manglende avsetning for biogass. Analyser fra Miljødirektoratet viser for øvrig at biogassressursene kan utnyttes mest.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer