Da hovedutvalg for kultur og utdanning tirsdag hadde på dagsorden en plan kompetanseutvikling og tiltak for etter- og videreutdanning ble det fremhevet at høy og relevant kompetanse er et kvalitetskjennetegn hos alle aktører i utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Den satsingen som pågår i den sammenheng gjenspeiles i blant annet høye søkertall til en nasjonal ordning for videreutdanning for lærere. Dette dreier seg om studier som gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Det er stor interesse for tilbudet i Vest-Agder fylkeskommune. For skoleåret 2015-16 er det kommet 74 søknader. Skoleeier har, på grunnlag av skolenes prioriteringer, godkjent 59 av disse.

Fylkeskommunen ønsker at lederne skal ha formell lederkompetanse og oppfordrer skoleledere til å søke den nasjonale rektorskolen. Ved søknadsfristens utløp var det imidlertid ingen søknader fra Vest-Agder for 2015-16. Årsaken kan være at de fleste skolelederne allerede har gjennomført utdanningen. Utdanningsdirektoratet tar ikke inn lærere til dette studiet, og fylkeskommunen arbeider derfor for å få til en avtale om kjøp av studieplasser for lærere på rektorskolen. Våren 2015 kjøpte fylkeskommunen et videreutdanningstilbud for skolelederledere i faget Human Recource Management fra BI. Slike tilbud kan bli aktuelle også skoleåret 2015-16.

Vest-Agder fylkeskommune har helt fra den nasjonale videreutdanningsordningen ble innført i 2009  prioritert å gi så mange lærere som mulig tilbud om å delta. Dette har gitt et betydelig kompetanseløft på skolene. Fylkeskommunen ønsker å videreføre denne prioriteringen. Gode muligheter for kompetanseutvikling for lærere og ledere styrker elevenes læring og gjennomføring, og bidrar til at fylkeskommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Fylkeskommunens utdanningsavdeling har i budsjettet for 2015 avsatt til sammen vel 2,5 millioner kroner til etter- og videreutdanning for lærere. For å sikre at midlene brukes på en målrettet og effektiv måte utarbeides det hvert år en kompetanseplan for sektoren. Hovedutvalget ga tirsdag sin tilslutning til planen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer