Regjeringen vil neste år legge frem en Stortingsmelding om trafikksikkerhet hvor overordnet samordning vil være et hovedtema. -Det skal være trygt å ferdes på og langs våre veier. Økt trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende oppgaver som samferdselsminister. Dette krever et bredt spekter av tiltak og godt samarbeid mellom mange parter., sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fylkeskommunene er en sentral part i et slikt samarbeid

Foreløpige tall for antall drepte i veitrafikken viser at 148 personer mistet livet i 2014. Dette er 39 færre enn i 2013, da 187 personer mistet livet. Tallet er så vidt høyere enn "rekordåret" 2012 da 145 personer mistet livet, men betydelig lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, som er 172 omkomne. Tallet for 2014 bekrefter den langsiktige, positive trenden vi har hatt siden 1970-tallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2015 | Skriv ut siden