Da regjeringen i går la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at av veksten i frie inntekter neste år får fylkeskommunene 500 millioner kroner. Av dette er 200 millioner kroner begrunnet i behovet for opprusting av fylkesveiene. Forslaget for 2016 innebærer en styrket satsingen på fylkesveiene med til over 1,2 milliarder kroner siden 2013. -Bedre veier er viktig for å knytte landet bedre sammen og sikre vekst og verdiskapning i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Endelig forslag til inntektsrammer kommer i statsbudsjettet i oktober. Da vil det bli klart hvor stor andel av veimidlene Vest-Agder fylkeskommune blir tilgodesett med. I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det lagt opp til en styrking av fylkeskommunale budsjetter for å stoppe forfallet på fylkesveier. Vest-Agder fylkeskommune øker innsatsen. Til tross for dette, tiltar forfallet fortsatt på fylkesveiene i Vest-Agder. I følge sentrale, kvalifiserte beregninger for 2014 er behovet om lag 307 millioner i årlig drift- og vedlikeholdsbudsjett for å stoppe forfallet. For å nå et slikt beløp trenger Vest-Agder 80 millioner kroner mer enn dagens bevilgning. Det fremgår i fylkeskommunens årsberetning for fjoråret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer