Da regjeringen i går la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at av veksten i frie inntekter neste år får fylkeskommunene 500 millioner kroner. Av dette er 200 millioner kroner begrunnet i behovet for opprusting av fylkesveiene. Forslaget for 2016 innebærer en styrket satsingen på fylkesveiene med til over 1,2 milliarder kroner siden 2013. -Bedre veier er viktig for å knytte landet bedre sammen og sikre vekst og verdiskapning i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Endelig forslag til inntektsrammer kommer i statsbudsjettet i oktober. Da vil det bli klart hvor stor andel av veimidlene Vest-Agder fylkeskommune blir tilgodesett med. I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det lagt opp til en styrking av fylkeskommunale budsjetter for å stoppe forfallet på fylkesveier. Vest-Agder fylkeskommune øker innsatsen. Til tross for dette, tiltar forfallet fortsatt på fylkesveiene i Vest-Agder. I følge sentrale, kvalifiserte beregninger for 2014 er behovet om lag 307 millioner i årlig drift- og vedlikeholdsbudsjett for å stoppe forfallet. For å nå et slikt beløp trenger Vest-Agder 80 millioner kroner mer enn dagens bevilgning. Det fremgår i fylkeskommunens årsberetning for fjoråret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer