Folketallet i Norge var 5 177 000 1. april. Første kvartal i år økte folketallet med 11 200 personer eller 0,2 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal i tidligere år, er folkeveksten fortsatt høy i forhold til årene før 2005, da arbeidsinnvandringen fra de nye EU- landene i Øst-Europa startet opp. Alle fylkene hadde nettoinnflytting i 1. kvartal. Det var Oslo og Akershus som hadde den største nettoinnflyttingen med 3 400 til sammen. Deretter fulgte Vest-Agder, Rogaland og Hordaland med samlet nærmere 1 800 personer. Den laveste nettoinnflyttingen hadde Nordland, Telemark og Sogn og Fjordane.

Prosentvis størst vekst hadde Oslo og Akershus, mens Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fulgte deretter. Hedmark og Oppland i andre enden av skalaen hadde nesten ingen vekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2015 | Skriv ut siden