• Kristiansand Havn
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 22.06.15

  Fylkeskommunen vil bidra til å styrke Kristiansand havn

  Fylkestinget besluttet i forrige uke at Vest-Agder fylkeskommune vil arbeide aktivt for å fremme...

  Les mer
 • Sykkel gangvegsymbol
Foto: Heidi Iglebæk
© Vest-Agder fylkeskommune
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 22.06.15

  Økt veitrafikk i Vest-Agder - ingen vekst i personbiltrafikken i Kristiansand

  Fylkestinget ble i forrige uke orientert om innholdet i en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for...

  Les mer
 • E-39 Mellom Kristiansand Og Stavanger
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 18.06.15

  Betydelig nytteverdi av å bygge ny E-39 mellom Kristiansand og Stavanger

  Menon Business Economics har gjennomført en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39...

  Les mer
 • Groenn Buss
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 18.06.15

  Vil ha bussene over på fornybart drivstoff

  Fylkestinget signaliserte i går at kollektivtrafikken i agderfylkene etter hvert må over på...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

  Fylkestinget vil ha Hidra Landfast-saken behandlet snarest mulig

  Da fylkestinget i dag behandlet en strategisak som skal ligge til grunn for prioriteringer i...

  Les mer
 • Bomstasjon
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

  Lindesnespakke inn i handlingsprogram for fylkesveier

  Lindesnesrådet ba i september 2013 om å få igangsatt en mulighetsstudie om bompengefinansiering av...

  Les mer
 • E18 E39 Vige K3 Fotomontasje
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 16.06.15

  Fylkeskommunen vektlegger miljøhensyn i plan for ytre ringvei mellom Vige og Volleberg

  Fylkestinget avga i dag en høringsuttalelse til et forslag til kommunedelplan for en ny trase for...

  Les mer
 • AKT logo
  av Macdonald, Cheryl, 15.06.15

  Sterkt uenig i momskrav

  I et brev til samferdselsministeren, ber fylkesordfører Terje Damman om at statsråden bidrar til å...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 09.06.15

  Betydelig trafikkvekst på E39

  Trafikkmengden øker betydelig på E39. På grunnlag av statistikkmateriale fra Lister Bompengeselskap...

  Les mer

Positiv passasjervekst for Agder Kollektivtrafikk AS

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om årsrapporten for Agder Kollektivtrafikk AS for fjoråret. Det konstateres at det var en positiv passasjervekst. I 2014 var det 12 031...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.15