Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge åtte millioner kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Dersom fylkestinget i midten av juni støtter bevilgningen er intensjonen at fylkeskommune skal bevilge beløpet i perioden 2018-2019. Vedtaket er fattet under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres.

Stiftelsen Arkivet  har over en lengre periode arbeidet med prosjektet som har tittelen "Større rom for menneskeverd". Prosjektet handler om å gi stiftelsen og de øvrige organisasjonene som huses på Arkivet rom for fortsatt vekst og utvikling. På denne måten ønsker stiftelsen å få muligheten til i større grad enn i dag bidra til å skape "større rom for menneskeverd" i samfunnet.

Fylkeskommunen behandlet  byggesaken saken i 2012 Den gangen var kostnadsrammen for prosjektet 80 millioner kroner. Det er nå nedjustert til 40 millioner kroner. I 2012 sluttet fylkestinget seg til at Vest-Agder fylkeskommune skulle dekke inntil 50 prosent av den regionale andelen.

Den regionale andelen er nå 15 millioner kroner.  Det er oppnådd  enighet om å innstille i saken mellom de øvrige regionale tilskuddspartene. Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune vil innstille på at de dekker de øvrige sju millionene som gjenstår av den regionale andelen til prosjektet, vor fordelingen blir fem millioner kroner på Kristiansand kommune, og Aust-Agder fylkeskommune to millioner kroner. Når den regionale andelen er vedtatt og på plass, vil Stiftelsen Arkivet søke staten om 15 millioner kroner til resten av prosjektet. Stiftelsen har, sammen med Vest-Agder Røde kors, lagt inn en egenandel på 10 millioner kroner i prosjektet, ved at de sammen har kjøpt naboeiendommen og vil utvikle den sammen.

Det grepet som er tatt med å kjøpe naboeiendommen, frigjør arealer i dagens bygg, og reduserer behovet for vesentlig utvidelse av bygningsmassen. Det er fortsatt behov for et nytt inngangsparti og resepsjon, samt andre publikumsrettede fasiliteter på bakkeplan og forbedret tilgang til utstillingen i kjelleren. I tillegg må eksisterende bygg renoveres og tilpasses nødvendige arbeidsplasser, samt må en  få mer plass til konferansesal, møterom og utstillingsplass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2015 | Skriv ut siden