-Jeg vil på det sterkeste anmode om at fylkestinget i Vest-Agder, får seg forelagt en sak om Hidratunellen på fylkestingets samling den 16-17 juni. Jeg er kjent med at samferdselssjef Vidar Ose, den 22.juni ovenfor ordførerne i vestre del av Vest-Agder, skal fremlegg en sak om nye beregninger om Hidratunellen. Dette skriver Vidar Kleppe, som er fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder, i en henvendelse til fylkesordfører Terje Damman.

-Dette arbeidet må etter min mening sluttføres slik at også fylkestinget i Vest-Agder, kan få det nødvendige beslutningsgrunnlaget til å få satt i gang en ny anbudsprosess slik at arbeidet med Hidratunellen snarest mulig kan igangsettes, avslutter Kleppe.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2015 | Skriv ut siden