-Arbeiderpartiet er opptatt av å realisere Hidra landfast og syns det er viktig at fylkestinget blir orientert om hva fylkesordføreren har tenkt i forbindelse med det vedtaket som ble gjort før nyttår i 2013. Der står det blant annet at tunnelprosjektet skal tas opp igjen hvis det viser seg at Rørbroprosjektet strander. Vi er utålmodige og kan ikke se av sakspapirene til dette fylkestinget at gjenopptakelse er et tema. Slik innleder fylkestingsrepresentant Anne Bystadhagen en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman på vegne av Arbeiderpartiet. Den vil bli behandlet i fylkestingets møte 16. og 17. juni.

Resten av interpellasjonen har  dette innholdet:

Rørbro-utredningen er og var etter Arbeiderpartiets mening en avsporing og derfor er tiden overmoden for gjenopptakelse av tunnel-alternativet.

Regjeringen har gitt forskjellige signaler, både 30 og 40 år med ferjeavløsningsmidler er blitt nevnt. Det er sågar gitt signaler om at hele beløpet kunne utbetales i forkant av prosjektet, det ville i tilfelle satt fylkeskommunen i stand til å realisere prosjektet innen for en ganske kort tid slik Arbeiderpartiet ser det. Arbeiderpartiet er opptatt av at de utredningene som er foretatt og som beløper seg i størrelsesorden 20-30 millioner ikke må gå tapt. Hvordan tenker fylkesordfører omkring dette? 

Når det gjelder stortingsproposisjonen er det noe uklart om det må en ny til eller om den som foreligger kan benyttes siden den den allerede ligger ved saken. Kan fylkesordføreren gi en vurdering av dette spørsmålet?

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer