17. juni vedtok Vest-Agder fylkesting - for første gang - en regional besøksstrategi. Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder).

Arbeidet med strategien har pågått i omtrent ett år og mange har bidratt i prosessen. Ikke minst har næringen hatt en viktig stemme. Fylkeskommunene har koordinert arbeidet. Strategiens målgrupper er aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder. Strategien favner alle potensielle besøkende, uavhengig av formål.

Hensikten med strategien er å gi reiselivsaktørene i landsdelen et felles verktøy og foreslå en retning for utvikling. Det er Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune som har ledet arbeidet med besøksstrategien.

- Det første vi gjorde var å definere landsdelens konkurransefortrinn. Hva har vi å spille på? Mange aktører har vært involvert i prosessen, og særlig har næringslivet hatt en viktig stemme inn i dette arbeidet, påpeker Siv Hemsett. Hun håper at strategien kan føre til økt bevissthet og forståelse for at reiselivet bidrar til å skape et attraktivt Agder for alle; både for innbyggere, næringsliv og besøkende.

 

Du finner strategien ved å følge lenken.

 

Visjon: "Agder skal bli best for barn. I 2030 er Agder Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier".

Hovedmål: Agder skal ha en bærekraftig besøksnæring både i et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv. Økonomisk bærekraft handler om en lønnsom og konkurransedyktig næring. Miljømessig bærekraft handler om bevaring av kultur og natur, reduksjon av lokal forurensning, ressurseffektivitet og lave klimagassutslipp (det grønne skiftet) og sosial bærekraft handler om å styrke sosiale verdier ved bl.a. å satse på gjestfrihet, trygghet og opplevelseskvalitet. Det er lønnsomhet som har høyest prioritet.

Strategier: Besøksnæringene blir bærekraftige når aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder satser systematisk på følgende områder:

1) Utvikling av opplevelser som er "Best for Barn"

2) Best på gjenkjøp 

3) Kompetanse 

4) Innovasjon 

5) Infrastruktur

 

 

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. juni 2015 | Skriv ut siden