E-39 Mellom Kristiansand Og Stavanger

E-39 Kristiansand-Stavanger. Foto: Menon Business Economics

Menon Business Economics har gjennomført en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne-Ålgård. Fylkestinget ble sist tirsdag orientert om at byggingen av veistrekningen kan gi en netto nytteverdi på 13,7 milliarder kroner når en tar hensyn til lokale forhold. Rapporten oversendes til veiselskapet "Nye veier AS". Bakgrunnen for analysearbeidet er en bestilling fra Kristiansand og Stavanger kommuner, Rogaland- og Vest-Agder fylkeskommuner. Målet med oppdraget var å gjennomføre en supplerende analyse av samfunnsøkonomiske virkninger, der nytten av firefelts vei blir belyst best mulig.

Behov for ny analyse
Bakgrunnen for denne utfyllende samfunnsøkonomiske analysen av E39 Søgne-Ålgård er at tidligere analyser av strekningen er gjennomført før veiledningsmaterialet for samfunnsøkonomiske analyser ble endret. De faktiske forhold er endret - særlig trafikkmengder - og at det foregår en kamp om prioritering mellom utbyggingene på E39. Flere regioner har markert seg med egne utfyllende analyser, for eksempel av produktivitetseffekter.

Høy vekst
Det pekes på at regionen som omfatter E39 Søgne-Ålgård har høyere befolkningsvekst, høyere sysselsettingsvekst og høyere verdiskaping per innbygger enn landsgjennomsnittet. Menon-rapportens endringer er forankret i et solid grunnlagsmateriale og kan framstå som en mer realistisk vurdering av nytten av strekningen.

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 18. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer