Trafikkmengden øker betydelig på E39. På grunnlag av statistikkmateriale fra Lister Bompengeselskap er det registret en vekst i antall passeringer i bomstasjonen på Kvinesheia på hele 6,4 prosent i løpet av årets fem første måneder. Dette er målt mot samme periode i fjor. Det utgjør henimot 44 000 flere passeringer gjennom bommen.

Når det gjelder trafikkutviklingen for de tre bomstasjonen i Lister samlet har det vært en økning på 3,9 prosent i år. Det er en tydelig trend at flere nå velger fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal fremfor fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal. På 465 har det vært en økning på 4,6 prosent, mens det på 43 er registret en nedgang på 0,3 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer