En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder ligger høyt oppe blant fylkeskommunene når det gjelder andel elever som gjennomfører videregående opplæring. Akershus ligger på topp nasjonalt med en fullføringsandel på videregående skole på 77 prosent. Deretter følger Oslo, Vest-Agder og Sogn og med en andel på om lag 74 prosent. For årene før 2009 var det Sogn og Fjordane som hadde høyest fullføringsandel i videregående opplæring.

På landsbasis i femårsperioden 2009–14 sluttet 16 prosent av elevene i videregående opplæring underveis. Det er en nedgang fra 18 prosent for kullet som begynte i 2004. I underkant av 62 800 elever startet i videregående opplæring for første gang høsten 2009. Om lag 71 prosent av disse elevene fullførte i løpet av fem år. I startkullet 1994, som for øvrig er det første kullet som denne statistikken omfatter, fullførte 68 prosent av elevene.

Elevenes karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomstrømningen i videregående opplæring. Elever med gode karakterer fra grunnskolen fullfører i større grad enn elever med dårligere karakterer.

Foreldrenes utdanningsnivå har også betydning for om elevene fullfører eller ikke. Blant elever som har foreldre med høyere utdanning av lengre varighet fullførte 87 prosent i løpet av fem år. Har foreldrene derimot grunnskole som høyeste utdanning, er fullføringsandelen i femårsperioden på 46 prosent. Dette er om lag samme andeler som i forrige elevkull.

Les mer på SSB.no: Gjennomstrømning i videregående opplæring 2009-2014

 

                       

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2015 | Skriv ut siden