Fylkestinget besluttet onsdag at Byggeskikksenteret i Flekkefjord skal videreføres på permanent basis fra 1. juli.. Vest-Agder fylkeskommune skal drifte senteret Det ble bevilget 700 000 kroner til å bekoste driften ut 2015. Det settes også som en forutsetning at Dr. Kraftsgate19, hvor senteret holder til, blir stilt til kostnadsfritt til disposisjon for Byggeskikksenterets virksomhet.

Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune har i vel fire år samarbeidet om Byggeskikksenteret i Klekkefjord.  Det foretatt en evaluering av prosjektet. Alle aktører som har kommet med tilbakemeldinger om Byggeskikksentret er enige i at formålet med Byggeskikksenteret bør videreføres.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2015 | Skriv ut siden