Næringsminister Monica Mæland og kommunalminister Jan Tore Sanner utnevnte fredag Eyde-nettverket til status som NCE-klynge - en verdensledende klynge for bærekraftig prosessindustri. Et internasjonalt panel har evaluert Eyde-nettverket, og vurdert nettverket som fremragende i global sammenheng. -Det er særlig viktig i den tiden vi lever i, når utsiktene er usikre, at Norge satser på grønn og bærekraftig industri. Eyde-nettverket er en del av det grønne skiftet. Vi er ingen grønn mote, men jobber med miljøforbedringer og utviklingen av grønnere prosesser og produkter i praksis, sier Helene Falch Fladmark, leder av Eyde-nettverket.

-Statusen som NCE og den økonomiske støtten vi får gjennom statusen som NCE gir oss, er en svært viktig kraft for å forsterke det arbeidet vi startet for åtte år siden, sier Fladmark.

Utnevnelsen av Eyde-nettverket til NCE er en anerkjennelse av det arbeidet vi bedriftene sammen legger ned for å utvikle oss videre, og det henger høyt, sier teknologisjef i Elkem, Håvard Moe. Elkem er en av Eyde-nettverkets medlemsbedrifter, og et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er solcellesilisium, silisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica.

NCE-klynger har bedrifter som hevder seg i verdenstoppen innenfor sine felt. NCE-programmet retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

Norwegian Centres of Expertise (NCE)

12 næringsmiljøer i Norge er tildelt status som Norwegian Centres of Expertise. Det er SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har utviklet programmet for NCE. Målet er å støtte næringsklynger som har store muligheter for vekst. Slike klynger består av lokale, teknologibaserte bedrifter og forskningsmiljøer. Her er også universiteter og høgskoler med. Sentrene tilbys økonomisk og faglig støtte til langsiktige utviklingsprosesser for en periode på inntil 10 år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2015 | Skriv ut siden