Da fylkestinget i dag behandlet en strategisak som skal ligge til grunn for prioriteringer i Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med å utforme budsjettet for neste år og for neste fireårige økonomiplanperiode ble Hidra landfastprosjektet i Flekkefjord brakt på bane. Det ble fremmet forslag fra både fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene og et fellesforslag fra partiene KrF, H, FrP og Venstre. Fylkestinget fattet et vedtak hvor det legges til grunn at det skal foretas en ny behandling av saken om den undersjøiske tunnelforbindelsen snarest mulig – og senest innen utgangen av 2015.

Vidar Kleppe fremmet et forslag med følgende innhold: Fylkestinget ber om at arbeidet med Hidratunnelen igangsettes snarest mulig. Forslaget oppnådde kun hans egen stemme.

Fellesforslaget som ble vedtatt av de øvrige 34 representantene lyder slik: Fylkeskommunen har allerede gjenopptatt arbeidet med å oppdatere det opprinnelige Hidra Landfastprosjektet og jobber i tråd med fylkestingsvedtak 50/13 med tanke på en ny vurdering innen utgangen av 2015. Fylkestinget ser betydelig forbedrede muligheter for en realistisk finansiering ut fra Stortingets vedtak om ferjeavløsningsmidler i 40 år. Fylkestinget legger til grunn en ny behandling av saken – og senest innen utgangen av 2015.

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 17. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer