Vi vil bli bedre. Derfor utarbeider Vest-Agder fylkeskommune en digitaliseringsstrategi. Som en del av en større analyse ber vi nå innbyggerne i Vest-Agder om å svare på en spørreundersøkelse som angår dem.

 

Hva vil vi oppnå?

Gode digitale løsninger kan forenkle dialogen mellom innbyggerne og fylkeskommunen. Internett påvirker i  stor grad hvordan innbyggerne er i kontakt med det offentlige og det er viktig å finne ut hvordan vi sammen kan utnytte dette på best mulig måte. Målet med digitaliseringsstrategien med hensyn til innbyggerne i Vest-Agder er å tilby enklere, bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester.

 

Vi ønsker blant annet å få tilbakemelding på hvor fornøyd du er med dagens digitale tjenester og hvilke du kunne ønske deg i framtiden, det sier Thomas André Johansen, IT-rådgiver i fylkeskommunen.

 

Takk til deg som svarer!

Dine svar vil kunne ha stor påvirkning på vårt videre arbeid med digitaliseringsstrategien - takk skal du ha!

 

Vær med å bidra, svar på undersøkelsen her: https://no.surveymonkey.com/r/HHJSB6X

av Macdonald, Cheryl, publisert 29. juni 2015 | Skriv ut siden