Vest-Agder fylkeskommune er medstifter, samarbeider med og gir årlig driftsstøtte til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Stiftelsen er et senter for historieformidling og fredsbygging som driver ulike aktiviteter med utgangspunkt i lokal okkupasjonshistorie. Årsrapporten for 2014, som nylig ble presentert for hovedutvalg for kultur og utdanning, viser at Stiftelsen Arkivet holder et høyt aktivitetsnivå. Totalt har mer enn 10 500 mennesker deltatt i ulike aktiviteter og arrangement. Av disse har 3950 elever vært på omvisning og undervisning i gestapokjelleren.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget et tilskudd på 319 000 kroner for 2014. Årsregnskapet viser et overskudd 3 545 kroner.

Gjennom sin kompetanse på formidling av kunnskap om andre verdenskrig er Stiftelsen Arkivet partner i EØS-prosjektet "Books discovered once again". Over 200 000 bøker og skrifter fra hele Europa ble konfiskert av nazistene og samlet i Praha under andre verdenskrig. Materialet skal registreres og gjøres søkbart gjennom en internasjonal database. En del av prosjektet er knyttet til forskning om historien til boksamlingen. Denne vil inngå i Stiftelsen Arkivets forskning på konflikter mellom norske og tyske aktører på felt som filmpolitikk, sensur og propaganda, hverdagsmotstand og folkelige aksjoner.

Stiftelsen Arkivet har også startet arbeidet med et nasjonalt krigsseilerregister. Samarbeidspartnere er Samlerhuset AS og Lillesand sjømannsforening/Sjohistorie.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2015 | Skriv ut siden