Kommunene i Agder har for tiden 444 lærlinger og lærekandidater under opplæring. Målet er på sikt tre slike læreplasser per 1000 innbyggere i kommunene. Det vil si at antall læreplasser i kommunene må økes til 888 i løpet av få år. - Jeg vet at veldig mange etterlyser et mye større engasjement i de aller fleste av landsdelens kommuner, avslutter Skagestad, som for tiden er leder av yrkesopplæringsnemndene i begge Agderfylkene.

I et oppslag på NHOs nettsider fremgår det at privat sektor tar ansvar for 78 prosent av totalt 2652 lærlinger/lærekandidater på Sørlandet. Resten er i det offentlige, hvorav de fleste i helse- og noen på merkantile fag, institusjonskokk og tekniske fag .

- Dette er akkurat de samme tallene som vi så for et år siden, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2015 | Skriv ut siden