Lindesnesrådet ba i september 2013 om å få igangsatt en mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39. Fylkestinget sa seg i november samme år enig i at det skulle vurderes en veipakke for Lindesnes-regionen knyttet til ny E-39. Saken har nå vært vurdert. Fylkestinget anbefalte i går at det arbeides videre med en "Lindesnespakke" adskilt fra E39. Denne Lindesnespakken innarbeides i handlingsprogrammet for fylkesvei gjeldende fra 2018.

Lindesnesrådet har satt ned en arbeidsgruppe som i 2014 har foretatt prioriteringer av fremtidige veiprosjekter. Fylkestinget besluttet i går at politikere som er oppnevnt til arbeidsgruppe for revisjon av handlingsprogrammet for fylkesvei tiltrer veigruppen i Lindesnesregionen.

Ingen bompengefinansiering
Det er klargjort at en eventuell Lindesnespakke ikke kan finansieres med bompenger - hverken med bomstasjoner på E39 eller med bomstasjoner på de fylkesveiene der prosjektene gjennomføres.

Kryss-subsidiering fra E39-bommer til tiltak på fylkesvei samsvarer heller ikke med nytteprinsippet. Stortinget har gjentatte ganger i de siste årene fremholdt at nytteprinsippet skal være førende for bompengeinnkreving. Dette innebærer at de trafikantene som betaler skal ha nytte av det de betaler for.

Fylkeskommunal finansiering
Det er påvist at bompengepotensialet på E39 er svært lavt i forhold til investeringskostnadene for E39-utbyggingen. Eventuelle bompenger som kreves inn på E39, vil fullt og helt måtte medgå til å finansiere E39-prosjekter.  Dette betyr  at en eventuell Lindesnespakke i all hovedsak vil være avhengig av fylkeskommunal finansiering. Det er grunn til å tro at den samlet sett, slik den er skissert av Lindesnesrådet, vil koste minst 1,2 milliarder kroner. Dette er langt over bompengepotensialet på de aktuelle fylkesveiene i området.

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 17. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer