Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir årlig støtte til Magma Geopark AS som er et selskap som, med vekt på geologi og reiseliv, arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling i Dalane og Flekkefjord. Utgangspunktet ligger i områdets unike geologiske og kulturelle arv. Vest-Agder fylkeskommune har med sine 100 aksjer en eierandel på 14,90 prosent i aksjeselskapet. Fylkeskommunen bidro i 2014 med en økonomisk støtte på 95 000 kroner. Selskapet hadde i fjor et underskudd på 355 082 fremgår det av årsrapporten som i dag ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning.

Magma Geopark AS er medlem av nettverkene Global Geoparks Network og European Geoparks Network, samt Norwegian Centres of Expertise (NCE) – Tourism og Region Stavanger. Nettverkene bidrar til å utvikle felles aktiviteter for medlemmene, og øke bevisstheten om geologisk naturarv som en del av den bærekraftige utviklingen.

Parken er involvert i mange aktiviteter og er prosjektleder eller partner i flere prosjekt. I samarbeid med kommunene er det valgt ut 46 lokaliteter som skal tilrettelegges for publikum. Ved beskrivelse av geologiske forekomster, merkinger og tilrettelegging for at besøkende skal oppleve de geologiske forekomstene i naturen, er målet at selskapet skal bidra til næringsutvikling i hele regionen.

Magma Geopark AS ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på en unik geologi, landskap, natur- og kulturhistorie. Årsrapporten og årsberetningen for 2014 viser at Magma Geopark jobber mot målsetningene på en god måte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2015 | Skriv ut siden