I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble det etablert en ordning med regionale forskningsfond. Fondsregion Agder, som består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder, ble den gang opprettet som en av sju regioner i landet.. De regionale forskningsfondene skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt forsknings og utviklingsinnsats. Fylkesutvalget ble nylig orientert om at i år vektlegges det å arbeide for å få økt aktivitet knyttet til internasjonale forskningsprosjekter i landsdelen.

Kunnskapsdepartementet har i år tildelt vel 14,1 millioner kroner til fondsregion Agder. I tillegg har Agder mottatt et tillegg knyttet opp mot at de regionale forskningsfondene må vurdere hvordan de på en god måte kan følge opp regjeringens nasjonale strategi for samarbeidet med EU om forskning og innovasjon, for eksempel ved å videreutvikle tiltak som stimulerer til økt regional deltakelse i forskningsprogrammene til EU. De regionale forskningsfondene har dermed fra 2015 fått en viktigere rolle i å mobilisere til internasjonale forskningsprosjekter. Agder i 2015 har fem utlysninger av posisjoneringsstøtte, som har mobilisering mot 65 internasjonale forskningsprosjekter som formål. Fondet har dermed allerede iverksatt tiltak rettet mot den nye rollen som fondet har når det gjelder mobilisering mot forskningsprogrammene til EU.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2015 | Skriv ut siden