Interreg Nordsjøprogrammet åpnet for søknader 27. april, med frist for innsendelse 30. juni 2015. I den nye programperioden gis det støtte til samarbeidsprosjekter innenfor fire innsatsområder: Økonomisk vekst, Miljøinnovasjon og grønn økonomi, Bærekraft og Grønn transport og mobilitet

I den nye programperioden vil Norsjøprogrammet for første gang ta i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. I første omgang bes søkerne om å sende inn en prosjektskisse (Expression of interest). Utvalgte prosjekt vil deretter bli invitert til å sende inn en fullstendig søknad. I denne første utlysningen blir det imidlertid valgfritt om en vil sende inn en skisse eller en fullstendig søknad.

Interreg VB Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige. I perioden 2007 til 2013 ga Nordsjøprogrammet økonomisk støtte til 71 samarbeidsprosjekt.

Mer informasjon og relevante programdokumenter finner du her.

Arrangør: Interreg VA Nordsjøprogrammet

Internett:www.northsearegion.eu/

Program: Nordsjøprogrammet

Clarke, Kate Tlf.: +47 55 23 93 06

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2015 | Skriv ut siden