Silje Eriksen Havn takket i dag ja til trainee-stilling på Lista fyr. Det er Farsund 365 som er arbeidsgiver og prosjektleder for prosjektet "Lista – aktive og naturlige opplevelser hele året". Prosjektet skal, kort fortalt, utvikle og løfte frem Listalandet som besøksmål. Blant annet skal dagens tilbud kartlegges og de gode fremtidsvisjonene skal si noe om fremtidens innhold på Lista fyr. Prosjektleder er turistsjef i Farsund kommune Ann Helen Erichsen.

Silje Eriksen Havn 23 år og fullførte nylig sin utdanning i Kristiansand ved Universitetet i Agder og bachelorprogrammet Opplevelsesbasert reiseliv.  Hun søkte trainee-jobben sammen med mange andre fra sitt kull. Hun er opprinnelig fra Otta i Gudbrandsdalen og har en del praktisk arbeidserfaring fra bl.a. butikk og som kundeveileder. Sitt fjerde semester ved UiA valgte hun å gjennomføre i Hertfordshire i England og har dermed også internasjonal erfaring. "Jeg lærte mye i løpet av tiden i England. Jeg fikk kjennskap til en annen type skolekultur og undervisningsstruktur og fikk samtidig utviklet min kultur- og språkkompetanse", sier Silje. "Dette var viktige måneder i studietiden". Som avslutningsoppgave (bachelor) ved UiA fokuserte hun på hvordan fremveksten av sosiale medier har endret og utviklet måten bedrifter i reiselivsnæringen markedsfører seg ut mot kundene sine. Prosjektet hun nå skal i gang med er både praktisk og teoretisk. Hun vil blant annet få oppnevnt en veileder fra UiA og skal i løpet av året skrive en prosjektrapport som vil være allment tilgjengelig.

"Jeg søkte på jobben som trainee på Lista fyr av flere grunner" sier Silje. "Med tanke på at jeg kommer fra et lite sted har jeg gjort meg en del tanker om hvor viktig det er å markedsføre lokalsamfunnet og hva mindre byer og bygder har å tilby turister for å gjøre stedet til noe særegent og spesielt. Rett og slett bidra til å utvikle attraktive opplevelser for besøkende. Etter tre år på reiselivsstudiet er dette blitt enda klarere for meg. Jeg har blant annet lært hvor viktig det er å innfri forventningene de ulike kundene har; både før, under og etter besøket.

"Trainee-ordningen handler om kompetansedeling" sier Siv Hemsett, prosjektleder for ordningen i Vest-Agder fylkeskommune. "Silje er den femte trainee som prosjektansettes siden ordningen startet opp for 4 år siden. Tidligere bedrifter som har engasjert trainee med fullført bachelorgrad i Opplevelsesbasert reiseliv fra UiA er Visit Sørlandet/USUS klyngen, Turistkontoret for Lindesnesregionen, Lindesnes fyr og Innovasjon Kvinesdal. Kravet er at bedriften engasjerer en kandidat som har fullført bachelorgrad fra UiA og programmet Opplevelsesbasert reiseliv. Ordningen bidrar til å koble næringsliv og akademia, og gir nyutdannede unge mennesker en mulighet til å få en fot innenfor arbeidslivet. Samtidig vet vi at besøksnæringene har behov for kompetansepåfyll – så dette er en vinn-vinn situasjon" sier Siv Hemsett i Vest-Agder fylkeskommune.

Les mer om ordningen her.

/tjenester/samfunns-og-naeringsutvikling/tilskuddsordninger/tilskudd-til-trainee-ordning-reiseliv/

av Hemsett, Siv, publisert 12. juni 2015 | Skriv ut siden