Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen mener at opprettelsen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder har vært en suksess. Det skriver hun i en vurdering i tilknytning til en evalueringssak av Ungdommens fylkesting (UFT) som nå er til politisk behandling i fylkeskommunen. Ungdommens fylkesting ble vedtatt opprettet i november 2013, og er nå inne i sin andre periode. Det er foretatt en evaluering som omhandler oppnåelse av formål og gjennomføring så langt, samt tanker om rammer og økonomi videre. Evalueringer er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av nåværende og tidligere leder av UFT, fylkestingets to utsendinger til UFT samt de tre i fylkeskommunens administrasjon som har fungert som koordinatorer for UFT.

Fylkesrådmannen fremhever at som evalueringen viser har UFT vært med på å skape engasjement blant ungdom om regionale politiske saker. -Gjennom denne formelle arenaen har politisk interessert ungdom i fylket fått en møteplass og utviklingsarena hvor de kan utvikle sitt politiske engasjement og sitt politiske talent. Vi ser allerede ved høstens valg at ungdom som har vært medlem av UFT også blir synlige på partilistene som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalget, skriver Tofte Andresen.

-Gjennom ungdommens spørretime har man skapt en arena hvor UFT kan gå i politisk holmgang med fylkestingets medlemmer. Fylkesrådmannens inntrykk er at fylkestingets medlemmer har hatt både glede og utbytte av å bli utfordret politisk av ungdomsrepresentantene, skriver fylkesrådmannen.

Hun anbefaler at det i budsjettforhandlinger høsten 2015 vurderes å øke rammene for ungdommens fylkesting i samråd med evalueringen.  Hun vil også arbeide for å styrke administrasjonens tilrettelegging og oppfølging av ungdommens fylkesting.

 

Her kan du lese evalueringsrapporten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer