Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om årsrapporten for Agder Kollektivtrafikk AS for fjoråret. Det konstateres at det var en positiv passasjervekst. I 2014 var det 12 031 000 passasjer som reiste med buss i Vest - Agder. Det utgjorde en økning i antall passasjerreiser på 303 000 fra 2013 til 2014. Det er en vekst i antall passasjerer både i Kristiansandsregionen og i resten av fylket.

Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Målsettingen for selskapet er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenlig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling.

Det opplyses i årsmeldingen at Agder Kollektivtrafikk AS i 2014 var forsiktig med endringer i rutetilbudet, reduserte takster og satsing på nye tilbud grunnet stor usikkerhet tilknyttet fremtidig finansiering.

Det er fortsatt viktig for AKT å øke egenkapitalen slik at selskapet kan håndtere naturlige og uforutsette svingninger i rammebetingelsene uten at dette går ut over passasjerene og rutetilbudet gjennom redusert aktivitet. Nødvendige justeringer i forvaltningsoppgaven knyttet til skoleskyss er økonomisk uforutsigbart hvert år, samtidig som nødvendige forsterkninger av eksisterende rutetilbud i rushtid er påkrevd for å håndtere den positive passasjerutviklingen i 2013 og videre i 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer