Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om årsrapporten for Agder Kollektivtrafikk AS for fjoråret. Det konstateres at det var en positiv passasjervekst. I 2014 var det 12 031 000 passasjer som reiste med buss i Vest - Agder. Det utgjorde en økning i antall passasjerreiser på 303 000 fra 2013 til 2014. Det er en vekst i antall passasjerer både i Kristiansandsregionen og i resten av fylket.

Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Målsettingen for selskapet er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenlig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling.

Det opplyses i årsmeldingen at Agder Kollektivtrafikk AS i 2014 var forsiktig med endringer i rutetilbudet, reduserte takster og satsing på nye tilbud grunnet stor usikkerhet tilknyttet fremtidig finansiering.

Det er fortsatt viktig for AKT å øke egenkapitalen slik at selskapet kan håndtere naturlige og uforutsette svingninger i rammebetingelsene uten at dette går ut over passasjerene og rutetilbudet gjennom redusert aktivitet. Nødvendige justeringer i forvaltningsoppgaven knyttet til skoleskyss er økonomisk uforutsigbart hvert år, samtidig som nødvendige forsterkninger av eksisterende rutetilbud i rushtid er påkrevd for å håndtere den positive passasjerutviklingen i 2013 og videre i 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer