Marnardal kommune arbeider nå med å sluttføre arbeidet med en kommuneplan for årene fra 2015 til 2027. Planen omfatter både en arealdel og en samfunnsdel. Fylkesutvalget behandlet nylig samfunnsdelen. Utvalget mener at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Marnardal kommune er et godt styringsdokument og at de utvalgte satsingsområdene utgjør vesentlige utfordringer for kommunen. Prioriteringene er i hovedsak i tråd med Regionplan Agder 2020. Fylkestinget avgir endelig fylkeskommunal høringsuttalelse i midten av juni.

Innledningsvis i samfunnsdelen sies det at kommunen har et ønske om å være en koordinerende kraft for utvikling i Marnardal og kommunene rundt. Dette uttrykkes i løftet "Marnardal kommune vil legge til rette for og støtte opp om tiltak der aktører går sammen for å sikre vekst i Marnardal og regionen".

Følgende områder prioriteres i planen:

 • Vekst og utvikling gjennom kommunal virksomhet
  • Bosted
  • Beredskap og samfunnssikkerhet
  • Folkehelse
  • Likestilling
  • Politikk og administrasjon
 • Vekst og utvikling gjennom samarbeid næringsliv og kommune
 • Vekst og utvikling gjennom frivillighet, kultur- og fritidstilbudet
 • Vekst og utvikling gjennom samarbeid i regionen
 • Vekst og utvikling i ny kommune
 • Posisjonerings- og omdømmestrategi for Marnardal

Planen er produkt av mange års planarbeid, og bygger blant annet på delplaner for oppvekst og helse- og omsorg. I tillegg er det gjennomført mulighetsstudie, med støtte fra fylkeskommunen. Det har også vært avholdt folkemøter, med god oppslutning og bred deltakelse. I Marnardal kommune er det etablert kultur for samarbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer