I et brev til samferdselsministeren, ber fylkesordfører Terje Damman om at statsråden bidrar til å finne en rask løsning på et momskrav på 108 millioner kroner, som AKT (Agder kollektivtrafikk) har fått fra Skatt sør. – Dette er en komplisert sak, med ulike momsregler med forskjellige foreldelses-frister, sier fylkesordfører Terje Damman.
(Les brevet i bunnen av saken)

-Nå trenger vi en avklaring 

-Vi snakker om et 0-sums spill. Med det mener jeg at vi diskuterer regler som bare flytter på penger og som ikke betyr mer eller mindre penger til staten eller det offentlige. Viktigst er det likevel at vi mener kravet bygger på feil grunnlag. Jeg har jobbet med denne saken i lang tid. Sammen med andre berørte, har jeg vært i møte med politisk ledelse både i samferdselsdepartementet og finansdepartementet, samt hatt kontakt med sentrale stortingspolitikere og KS. Det er på høy tid at vi får på plass en løsning for dette. Ikke minst for å være sikker på at dette ikke går ut over Agder Kollektivtrafikk AS sitt tilbud i Vest-Agder, sier fylkesordfører Terje Damman. Han presiserer at dette uansett utfall, ikke vil ha noen innvirkning for tilbudet i Aust-Agder.                                                                                                                                                 

Dette mener AKT

-Alle er enige om at momsregnskapet for AKT skulle ha vært et nullsumspill. AKT har forsøkt å innrette seg etter råd fra Skatteetaten og egne juridiske rådgivere. Nå har Skatt sør presentert en ny regelforståelse og varslet et momskrav på 108 millioner kroner til selskapet. Andre kollektivselskap i landet er også i samme situasjon. AKT ber nå innstendig om at praktiseringen av regelverket avklares og at det varslede kravet frafalles. Vi kan ikke forstå annet enn at staten også er tjent med at midlene går til kollektivtrafikk, sier Solveig Løhaugen, styreleder i AKT.

I et brev fra Skatt sør blir AKT varslet om et momskrav på 108 millioner kroner for perioden 2008-2014. Kravet kommer i kjølvannet av en dom i Borgarting lagmannsrett i fjor relatert til et annet kollektivselskap. Som følge av dommen synes Skatt Sør å legge til grunn at en større andel enn tidligere av overføringer, tilskudd og bevilgninger til AKT skal regnes som merverdiavgiftspliktige ytelser. Dette innebærer at mottatte tilskudd for AKT i årene 2008–2014 blir behandlet som om de skulle ha vært avgiftspliktige.

- Med tanke på at staten tapte den aktuelle saken er det uforståelig at dette momskravet kommer til oss nå, sier Siv Wiken, administrerende direktør i AKT.

 

Bakgrunn 

Mer info og bakgrunn for saken

Brev til samferdselsdepartementet v/ Ketil Solvik Olsen

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 15. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer