I går undertegnet statssekretær Kåre Fostervold sammen med blant annet Tyskland, Frankrike og Polen en felles erklæring om regionalt samarbeid for mer velfungerende elektrisitetsmarkeder i Europa i Luxemburg. Erklæringen slår fast hvordan landene vil gå frem for å fjerne handelsbarrierer og åpne energimarkedene i Europa. Med henblikk på arbeidet som pågår i Agderfylkene i forbindelse med å få oversjøisk kraftutveksling og utvikle landsdelen til "et grønt batteri" er erklæringen et positivt bidrag til en ønsket utvikling.

Kaare Fostervold- Vi trenger velfungerende og integrerte energimarkeder og en godt utbygd infrastruktur for å sikre et effektivt og sikkert energisystem i Europa. Dette har vi i Norden og vi har derfor gitt viktige bidrag til erklæringen, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Erklæringen bidrar til økt europeisk kraftutveksling. Dette er viktig for Norge da vi får økt markedsadgang for norsk kraft og styrker vår forsyningssikkerhet. Erklæringen er også et eksempel på hvordan Norge er en del av regionale løsninger i Europa.

Med økende andel fornybar kraft i mange europeiske land er velfungerende markeder og kapasitetsutfordringer et svært viktig tema. Tyskland er initiativtaker og deres industri- og energiminister Sigmar Gabriel var blant dem som i dag undertegnet erklæringen.

Erklæringen ble undertegnet av Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederland, Polen, Sverige og Sveits i tillegg til Norge.

Les hele erklæringen her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2015 | Skriv ut siden