Åseral kommune arbeider nå med å sluttføre arbeidet med en kommuneplan for årene fra 2015 til 2027. Planen omfatter både en arealdel og en samfunnsdel. Fylkesutvalget behandlet i sist møte samfunnsdelen. Utvalget mener at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Marnardal kommune er et godt styringsdokument og at de utvalgte satsingsområdene utgjør vesentlige utfordringer for kommunen. Til sammenlikning med forrige planperiode, er samfunnsdelen nå supplert med temaene likestilling, folkehelse og klimatilpasning. Fylkestinget avgir endelig fylkeskommunal høringsuttalelse i midten av juni.

Visjonen til Åseral kommunen er – "ei positiv kraft" og mottoet "Vi kan, vi vil og då skal vi få det til!".

Hovedsatsingsområdene i samfunnsdelen er:

  1. Attraktiv for næringsverksemd
  2. Attraktivitet for vitjanede
  3. Attraktivitet for busetting
  4. Energi og klima
  5. Folkehelse
  6. Likestilling
  7. Energi og Klima
  8. Samfunnstryggleik og beredskap

Åseral kommune har arbeidet grundig og godt med planen. Det har vært bred involvering gjennom fire arbeidsgrupper og folkemøte. Planen fremstår som ambisiøs, med en god helhetstenkning for satsingsområdene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2015 | Skriv ut siden