Vest-Agder fylkeskommune kunngjør tilbud om fem prosent produksjonsvekst mot strengere miljøkrav jfr. «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Innehavere av akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, som ønsker å utvide tillatelsen, må sende søknad til fylkeskommunen i det fylket tillatelsen hører hjemme senest 1. september 2015.

 

Søknadsskjema og forskrift er tilgjengelig på Fiskeridirektoratet sin nettside www.fiskeridir.no/akvakultur.

Fullstendig kunngjøring kan leses her.

Kontaktinformasjon til Vest-Agder fylkeskommune:

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65

Postadresse: Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lundsiden4605 Kristiansand

E-post: postmottak@vaf.no

Kontaktpersoner

Sigvart Bariås, tlf 913 80 607

av Birnbrich, Manuel, publisert 2. juli 2015 | Skriv ut siden