Tidligere i år oppfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme alle landets kommuner til å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen. I den forbindelse har Riksantikvaren lyst ut midler til istandsetting, skilting og skjøtsel av krigsminner, og til verdiskapingstiltak knyttet til kulturminner fra andre verdenskrig. - Sporene etter andre verdenskrig er i ferd med å bli borte, derfor er det viktig å sikre utvalgte deler slik at historien ikke blir glemt. Det store antallet søknader viser at det er mange som engasjerer seg for å bevare disse kulturminnene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Vest- og Aust-Agder har blitt tildelt 200 000 kroner samlet.

4,9 millioner kroner er fordelt på 32 prosjekter. I alt kom det inn 82 søknader.

-Vi mottok mange gode søknader, særlig fra Nord-Norge. 12 av prosjektene som får støtte er fra de tre nordfylkene. Historien om krigen i Nord-Norge har fått ufortjent lite oppmerksomhet, og bør løftes mer frem. Vi ser frem til å følge spennende prosjekter fremover, sier riksantikvar Jørn Holme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2015 | Skriv ut siden