Gjennom statsbudsjettet mottar Vest-Agder fylkeskommune en andel av øremerkede næringsrettede midler til regionale utvikling. Midlene er kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i kommunene Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at potten fordeles likt med 850.000 kroner til hver av de fire kommunene.

De fire kommunene har meldt  tilbake at de har behov for å styrke disse områdene:

- Opparbeiding av infrastruktur til næringsarealer.
- Tilrettelegging for etablering og utvikling av næringslivet.
- Arealutvikling for bedre funksjonalitet, sikkerhet og estetikk for både innbyggere og besøkende.
- Nye kompetansehevingstiltak for næringsliv.
- Infrastruktur - fiberutbygging

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2015 | Skriv ut siden