Samfunnet trenger flere med yrkesutdanning. -Vi ser en positiv utvikling i staten. Jeg vil nå oppfordre kommunene til å følge etter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. På Småtinget til NHO nylig mottok Sanner over 700 underskrifter fra listetopper til kommunevalget. De har forpliktet seg til å jobbe for flere lærlinger i kommunene. -Det er bra at mange nå forplikter seg til å ta i et ekstra krafttak for flere lærlingplasser. Ordførerkandidater og andre på valg må følge opp. Dette er en god investering i fremtidens medarbeidere, sier Sanner.

I mange år har private bedrifter trukket lasset og tilbudt lærlingplasser. Nå må det offentlige gjøre sitt, understreker statsråden.

Regjeringen har økt innsatsen for at flere skal få en lærlingplass:

-Lærlingtilskuddet er økt med 10.000 kroner og det er varslet en ytterligere økning på 2.500 kroner.
-Stimuleringstilskuddet for nye lærebedrifter er økt.
-Det er varslet krav om at leverandører som inngår avtaler med det offentlige skal ha lærling i det prosjektet de utfører.
-Det er stilt krav om at alle statlige virksomheter skal ha minst en lærling eller samarbeide med noen om å tilby lærlingplass.

I staten som helhet har det vært en økning på 16 prosent i antall lærlingkontrakter siden 2011. I kommunene har det vært en økning på 14 prosent i samme periode.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2015 | Skriv ut siden