Prosessveileder Dag Petter Sødal hos Fylkesmannen i Vest-Agder har laget en statusrapport for arbeidet med kommunereformen i Vest-Agder. Kommunene rapporterte om status i arbeidet med kommunereformen pr. 30. juni. Sødal har på grunnlag av kommunenes rapporter laget en oversikt over arbeidet til nå og de siste politiske vedtakene i hver kommune. Den viser at det i vårhalvåret har vært gjennomført en omfattende aktivitet knyttet til reformen og at det utover høsten og i tiden fremover vil være en stor og viktig oppgave for politikerne, som velges ved kommunestyre og fylkestingsvalget, å føre arbeidet frem mot endelige beslutninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2015 | Skriv ut siden