Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det bør utdeles en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, institusjoner eller organisasjoner.

Prisen er på kr. 10.000,-. Det er tredje gang en slik pris vil bli delt ut.

Prisutdelingen vil skje på eldredagen, 1. oktober, på Kongens senter, Kristiansand.

Fylkesordfører Terje Damman vil forestå overrekkelsen.

 

Forslag om aktuelle prisvinnere med en begrunnelse, sendes innen. 17. august til:

marion.erichsen@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, fylkeseldrerådet, postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

 

Avgjørelse om hvem som skal motta prisen vil bli foretatt på fylkeseldrerådets møte 3. september.

av kht, publisert 5. august 2015 | Skriv ut siden