3,5 prosent av de som har fått tilbud om skoleplass på bygg- og anleggsteknikk er jenter, mens 12 prosent av de som er kommet inn på design- og håndverksfag er gutter. Det viser en nasjonal statistikk basert på førsteinntaket til videregående opplæring for skoleåret 2015-2016. De mest likestilte utdanningsprogrammene er medier og kommunikasjon, naturbruk og restaurant og matfag, med omtrent like mange gutter som jenter. På studiespesialisering er 57 prosent jenter.

Utdanningsprogrammene med et flertall av gutter er:

-bygg- og anleggsteknikk (96,5 prosent gutter)
-elektrofag (94 prosent gutter)
-teknikk og industriell produksjon (89 prosent gutter)

Utdanningsprogrammene med flest jenter er:

-design- og håndverksfag (88 prosent jenter)
-helse- og oppvekstfag (86 prosent jenter)
-musikk, dans og drama (69 prosent jenter)

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2015 | Skriv ut siden