Tema for samlinga er næringsutvikling. Kva må til for å få bygde- og næringsutvikling knytt til naturressursane i og ikring heia? Korleis best leggje til rette og samarbeide om utviklingsstrategiar?

Tid:17.september  til 18. september  2015

Sted: Lysebotn turisthytte, Lysebotn

 

Målgruppe:

Alle som har eit ansvar og ei interesse av å utvikle og forvalte Setesdalsheiane, som politikarane i kommunane og fylkeskommunane, representantar for landbruk-, utmarks-, reiseliv- og kraftnæringa, verneområdestyret og verneområdeforvaltinga, kommuneplanleggjarane, bygde- og næringsutviklarane, friluftslivinteressene.

 

 

Tema er næringsutvikling. Då passar det bra å arrangera samlinga i Lysebotn. Den tidlegare aktive jordbruksbygda og industribygda er nå i full fart mot status som turistmagnet. Nå strøymer turistane til i stadig større mengder.

 

PÅMELDING: http://telemark.pameldingssystem.no/heiplansamlingen2015?tab=program

 

 

For program trykk her.

 

av kht, publisert 26. august 2015 | Skriv ut siden