Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 2, 22 millioner kroner til Songdalen kommune for bygging av en gangbro over Songdalselva fra Fagermoen til Rismyr. Broen er kalkulert til å koste kr. 9 820 000 og ble ferdig i sommer. Kommunen søker fylkeskommunen om et tilskudd på 2,5 millioner kroner til prosjektet. Fylkeskommunen har tidligere bevilget 280 000 kroner i tilretteleggingsmidler ved Prestneset. Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen finner det da riktig å trekke av den tidligere bevilgningen i totalsummen, slik at samlet bevilgning fra fylkeskommunen blir 2,5 millioner kroner.

Gangbroen vil krysse Songdalselva mellom Fagermoen ved rådhuset og Rismyr boligfelt. I dag må gående og syklende opp til fylkesveg 303 for å krysse elva. Broen vil knytte Rismyr boligfelt, Porsmyr bygdetun og kirken mye tettere til Fagermoen og Nodeland sentrum. På Nodeland planlegges det også nå en ny barneskole. Avstanden fra Rismyr til den nye barneskolen vil bli betydelig redusert med den nye broen. I tillegg vil trafikksikkerheten øke.

 

Kommunen har i det siste bygd en turløype på Prestneset. Broen vil gjøre dette turområdet mer tilgjengelig for beboere i Nodeland sentrum. I tillegg har kommunen planer om å videreutvikle området ved broen, langs elva, til friluftsområdet. Dette friluftsområdet vil være svært sentralt og bli lett tilgjengelig for flere når broa er på plass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2015 | Skriv ut siden